Zapytanie ofertowe Z02/2017

W związku z planowanymi zakupami, organizowanymi  w celu realizacji prac B+R w ramach projektu POIR.04.01.04-00-0025/16-00 pod nazwą: „Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 4.1/poddziałanie 4.1.4 zapraszamy do składania ofert. Poniżej umieszczone […]

Zapytanie ofertowe Z01/2017

W związku z zamiarem realizacji projektu B+R w ramach działalności naszej firmy zapraszamy do składania ofert. Poniżej umieszczone zostały odnośniki do treści zapytania oraz dokumentów dodatkowych. Treść zapytania ofertowego Treść licencji Formularz ofertowy

New Aval Web Page

The Aval Project Web page is available at: http://aval.uplogic.pl