Zapytanie ofertowe Z01/2018

Posted on

W związku z planowanymi zakupami, organizowanymi  w celu realizacji prac B+R w ramach projektu POIR.04.01.04-00-0025/16-00 pod nazwą: „Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 4.1/poddziałanie 4.1.4 zapraszamy do składania ofert. Poniżej umieszczone […]

The first AVAL seminar in 2018

Posted on

We have summarized research results of the first half year of the AVAL project. Especially two components of the AVAL technology: image processing and recognition system along with drone construction and functionalities.

UpLogic – one of Top 10 startups in Eastern Poland

Posted on

During the Eastern Economic Congress, UpLogic received distinction as a one of Top 10 startups in Eastern Poland. This year, fourty four innovative projects were submitted to the competition. The jury, composed of experts dealing with innovations and supporting enterpreneurs, appreciated ten startups. We have been one of them. We have an opportunity to present […]

Zapytanie ofertowe Z02/2017

Posted on

W związku z planowanymi zakupami, organizowanymi  w celu realizacji prac B+R w ramach projektu POIR.04.01.04-00-0025/16-00 pod nazwą: „Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 4.1/poddziałanie 4.1.4 zapraszamy do składania ofert. Poniżej umieszczone […]