Bez kategorii

Zapytanie ofertowe Z01/2018

W związku z planowanymi zakupami, organizowanymi  w celu realizacji prac B+R w ramach projektu POIR.04.01.04-00-0025/16-00 pod nazwą: „Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 4.1/poddziałanie 4.1.4 zapraszamy do składania ofert.

Poniżej umieszczone zostały odnośniki do treści zapytania oraz dokumentów dodatkowych.

Zapytanie ofertowe Z01/2018

Formularz ofertowy Z01/2018

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zapytania