Zapytanie ofertowe Z01/2018

Posted on

W związku z planowanymi zakupami, organizowanymi  w celu realizacji prac B+R w ramach projektu POIR.04.01.04-00-0025/16-00 pod nazwą: „Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 4.1/poddziałanie 4.1.4 zapraszamy do składania ofert.

Poniżej umieszczone zostały odnośniki do treści zapytania oraz dokumentów dodatkowych.

Zapytanie ofertowe Z01/2018

Formularz ofertowy Z01/2018

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zapytania

 

The first AVAL seminar in 2018

Posted on

We have summarized research results of the first half year of the AVAL project. Especially two components of the AVAL technology: image processing and recognition system along with drone construction and functionalities.

Zapytanie ofertowe Z02/2017

Posted on

W związku z planowanymi zakupami, organizowanymi  w celu realizacji prac B+R w ramach projektu POIR.04.01.04-00-0025/16-00 pod nazwą: „Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 4.1/poddziałanie 4.1.4 zapraszamy do składania ofert.

Poniżej umieszczone zostały odnośniki do treści zapytania oraz dokumentów dodatkowych.

Treść zapytania ofertowego Z02/2017

zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr Z02/2017