• Autonomous Vessel with Air Look

    Projekt jest współfinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.1.4 „Badania aplikacyjne” Projekt rozpoczął się 1 czerwca 2017 roku a jego okres realizacji wynosi 36 miesięcy. Akronim projektu: AVAL – Autonomous Vessel with an Air Look Budżet projektu wynosi 10 341 336,94 a wartość […]